پروتون ویرا لیفتبک مدل 83

  • 09168818672
  • اصفهان-
  • پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
  • 15،000،000    تومان
موتور و گیر بکس عالی ،قطعات جلو بندی چند ماهی هست به طور کامل عوض شده،دینام نو شده،کویل و وایر شمع نو شده با ارائه فاکتور،سرویس ها شماره تماس: ۰۹۱۶۸۸۱۸۶۷۲