مزدا دوکابین 86

  • 09132108380
  • اصفهان-
  • پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۰۵
  • 19،600،000    تومان
بیمه تا برج 12 و تخفیف هم کامله .فنی و رخش عالیه .دورش ب دلیل رنگ پریدگی و زیبایی رنگ شده ولی تصادف و ضربه نداره شماره تماس: ۰۹۱۳۲۱۰۸۳۸۰