میوه فروشی خالد کرمی

  • 09141452041
  • بوکان- بوکان - میدان تره بار