فرهنگسرای گل نرگس

  • كرمانشاه- خیابان شهید جعفری
فرهنگسرای گل نرگس کرمانشاه

با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال و با حضور شهردار و اعضای شورای شهر فرهنگسرای 'گل نرگس' در در خیابان شهید جعفری کرمانشاه افتتاح شد. این فرهنگسرا در زمینی به ابعاد ۱۴۰۰ متر مربع ایجاد شده تا به عنوان یک مرکز تعاملات اجتماعی و فرهنگی فعالیت کنه.

محصولات فرهنگی کرمانشاه، اصناف و مشاغل کرمانشاه