جایگاه سوخت خور

  • بيرجند- کیلومتر 85 جاده بیرجند - کرمان روستای خور
جایگاه سوخت خور بیرجند

کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی

جایگاه های سوخت رسانی بیرجند، اصناف و مشاغل بیرجند