جایگاه سوخت زائر

  • فردوس- کیلومتر 35 جاده فردوس بجستان
جایگاه سوخت زائر فردوس‎

- نمازخانه - فروش با کارت خوان - تعویض روغن

جایگاه های سوخت رسانی فردوس، اصناف و مشاغل فردوس