موزه مردم شناسی تهران

  • تهران- میدان 15 خرداد ، داخل محوطه کاخ گلستان (داخل کاخ ابیض)
موزه مردم شناسی تهران

موزه مردم شناسی یکی از قدیمی ترین و غنی ترین موزه های مردم شناسی در سطح کشوره. این موزه در دو طبقه و از بخش های متنوعی تشکیل می شه،طبقه همکف شامل بخش اداری و تالارهای نمایشه و در طبقه دوم علاوه بر پوشاک مناطق مختلف ایران، پوشش مردان و زنان قاجار و موارد دیگه در معرض تماشای بازدیدکنندگانه.
این موزه دارای کارگاه های خطاطی، عکاسی، مجسمه سازی، نجاری و نیز کتابخانه، قرائت خانه، سالن سخنرانی و چهل و هفت غرفه مربوط به آثار گردآوری شده از سراسر ایرانه.