سرای امید

  • تهران- خیابان پانزده خرداد، بعد از خیابان ناصرخسرو
سرای امید

سرای امید یکی از اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی به شمار می ره که دو حیاط داره؛ این حیاط ها به اسم های حیاط اول و حیاط دوم شناخته می شن و هر حیاط شامل حجره های متعددیه.امروزه بخش اعظم حجره های این سرا به فروشندگان عمده پسته اختصاص داره.سرای امید مربوط به دوره پهلوی اوله و در تاریخ 1 مهر 1382 با شمارهٔ ثبت 10413 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.