پل نمیر

پل نمیر مربوط به دوره صفوی است در تاریخ 1 مهر 1382 با شمارهٔ ثبت 10416 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قوس دهانه پل به شکل جناغی و از جنس آجر می باشد. مصالح اصلی بکاررفته در پل سنگ لاشه و ملات ساروج است.به نظر می رسد قدمت این پل به قرون سوم و چهارم هجری بازگردد. اثبات این مدعا نیازمند پژوهش بیشتر در شالوده پل می باشد. پل در جهت شمال غرب و جنوب شرقی روی دره نسبتا عمیقی که رودخانه فصلی رودهن از آن عبور می کند، احداث شده است و مسیر ارتباطی قدیم تهران _ فیروزکوه را به یکدیگر متصل می کند. با توجه به وجود آجرهای سه سانتی در بنای این پل، احتمال می رود که تاریخ ساخت آن مربوط به دوره آل بویه و یا سلجوقی باشد، اما اثبات دقیق و قطعی آن نیازمند به ارایه دلایل بیشتر و قوی تر است. چرا که علاوه بر آجرهای یاد شده، شواهدی قطعی نیز وجود دارد که تاریخ ساخت این بنا را به دوره صفویه منسوب می کند.