اتاق آئینه خانه نصیرالدوله

  • تهران- خیابان امیرکبیر، کوچه شهید هداوند، کوچه مرآت، پلاک 20
اتاق آئینه خانه نصیرالدوله

اتاق آینه خانه یکی از بخش های متصل به خانه تاریخی نصیرالدوله از بناهای تاریخی دوران قاجار و واقع در بافت تاریخی منطقه عودلاجان به شمار می ره که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده.