ساختمان شرکت سهامی فرش ایران

  • تهران- خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، سمت راست
ساختمان شرکت سهامی فرش ایران

ساختمان شرکت سهامی فرش ایران عمارتیه که بین سال های 1290 تا 1300 در خیابان فردوسی در مرکز شهر تهران ساخته شد. این ساختمان بخشی از دارایی های زیاد یکی از بازرگانان نیکوکار زرتشتی به نام ارباب جمشید بوده که در سال های پایانی دوران قاجار پایه گذاری شد و یکی از برجسته ترین نمونه های معماری ایرانی در آن دوره ست. معماری این ساختمان با الهام از معماری هخامنشی و معماری ساسانی و با بهره گرفتن از عناصر معماری اون دوره مثل ستون ها و سرستون های هخامنشی، پرهای هخامنشی، شیرهای بالدار، نیلوفرهای هخامنشی، تاج خروسی ها و ... طراحی و ساخته شده.