ریما گل

  • 04432251427
  • 09141468132
  • ارومیه- مافی ، روبروی پارک بانوان
ریما گل

قبول سفارشات
تاج گل ، تراریوم ، دسته گل عروس ، ماشین عروس ، سفره عقد و ...

گلفروشی های ارومیه، اصناف و مشاغل ارومیه