رفتینگ باغبادران- کرچگان

  • 09136564121
  • لنجان-
  • پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
  • 50،000    تومان

باشگاه آبنوردی طنین زنده رود برگزار کننده آموزش و تور های رفتینگ و آبنوردی به صورت تخصصی در بخش باغبهادران زیر نظر مدرسه آموزش غواصی و امداد ونجات احیا طب زنده رود تیوپ سواری رفتینگ عکاسی حرفه ای پرش از روی صخره شنا ایمن