نمایشگاه و فروشگاه ابزار صنعتی امیر

  • 04432362662
  • 09149501262
  • ارومیه- بلوار شیخ شلتوت بعد از پیکان شماره 2 جنب کوی صنعت
نمایشگاه و فروشگاه ابزار صنعتی امیر

ابزار الات صنعتی ارومیه ، اصناف و مشاغل ارومیه