الکتریکی خسروی

  • 04436220111
  • 09144612872
  • خوي- خیابان خمینی شمالی روبروی میدان میوه تره بار قدیم
الکتریکی خسروی

لوازم الکتریکی خوی ، اصناف و مشاغل خوی