موسسه زبان ملل

  • 071۳۶۲۸۵۸۱۰
  • ۰۹۱۷۰۸۶۰۰۶۶
  • شيراز- حدفاصل چهارراه پارامونت و سینما سعدی کوچه ۵
موسسه زبان ملل

مکالمه تضمینی زبان انگلیسی ۲/۵ ماهه
غیر انگلیسی ۳ ماهه
آیلتس هفت ۴/۵ ماهه