مرکز دندانپزشکی دکتر الهام عابدی

  • ۰۹۰۲۵۵۷۵۳۳۳
  • ۰۹۳۵۱۶۱۲۹۸۴
  • شيراز- بلوار معالی آباد روبروی بوستان ملت جنب شیرینی آلما ساختمان طوبی۴طبقه۸
مرکز دندانپزشکی دکتر الهام عابدی

عضو انجمن دندانپزشکان اروپا و پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی با سوابق مفید آماده ارایه خدمات دندانپزشکی میباشد ضمنا پرداخت به صورت اقساط و طرف قرارداد با بیمه ها می باشیم