فنس حصاری گالوانیزه و سیاه ,

  • 07138602727
  • 09021209292
  • شيراز- شیراز کمربندی شهرک صنعتی شهرک میانرود پل حجت اباد روستای خاتونک خیابان قشقایی 200 متر بعد از باشگاه
صنایع مفتولی و رابیتس اکستروژن شیراز

تولید کننده : فنس حصاری گالوانیزه و سیاه +

توری پرسی

مش برای بتن ریزی

رابیتس

سیم خاردار

پانچ

سیم کوره شده

گابیون

برادران مختاری 09177119615