قنادی سویت گمبل

  • 09905427388
  • تهران- شیخ بهائی جنوبی، برج بین الملل تهران
سویت گمبل مفتخر است تا سفارشات حلواهای
بوتیکی و کیک و شیرینی شما را با افتخار انجام دهد