عینک زایس

  • 07132331559
  • 07132330781
  • شيراز- خیابان زند ، نبش انوری ، پاساژ بحرینی ، طبقه دوم
عینک زایس شیراز
دارنده کلیه عینکهای طبی و آفتابی با ضمانت اورجینال

شعبه 1 : خیابان زند ، نبش انوری ، پاساژ بحرینی ، طبقه دوم ( طبی - آفتابی ) / تلفن : 32331559 - 32330781
شعبه 2 : خیابان معالی آباد مجتمع آفتاب فارس ، طبقه زیرین ، روبروی پله برقی ، پلاک 41 / تلفن : 36354657
شعبه 3 : چهارراه ستارخان ، بیمارستان چشم دکتر خدادوست ( طبی و آفتابی ) / تلفن : 36277070 داخلی 217