توری متحرک

چهارچوب از پروفیل الومنیوم و با رنگ کورهای سفید
توری ازنوع فایبرگلس و قابل شستشوبدون زنگ زدگی و پوسیدگی
قابل نصب برروی پنجره های طبقات بالا یی اپارتمانها که امکان فعالیت در بیرون نمی باشد
و جابجایی راحت برای شستشو و نصب بدون نیاز به فرد متخصص