زمین باغ دیوار کشی شده

  • 09132304588
  • اصفهان-
  • شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۱۱
  • 115،000،000    تومان
ابعاد مختلف سند تک برگ شاهنشاهی باغ و زمین آب از چاه برق کوچه اختصاصی و... کمربندی دانشگاه شماره تماس: ۰۹۱۳۲۳۰۴۵۸۸