شرایط نمایندگی

 

نمایندگی به مرکزیت استان ها و به صورت انحصاری اعطاء خواهد گردید 

 

 

شرايط نمایندگی :

 

 • تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
 • نداشتن سوء پيشينه کيفري وعدم اعتياد به مواد مخدر
 • در اختيار داشتن واحد کار مناسب با کاربري تجاري يا اداري 

 

 

فرآيند اعطاء نمايندگي :
 

 • متقاضيان نمايندگي با مراجعه به وب سایت در بخش درخواست نمایندگی اطلاعات خود را ثبت نمایند.
 •  لینک درخواست نمایندگی   کلیک کنید
 • به منظور پذيرش و انتخاب افراد مستعد ،کارآمد و توانمند در حوزه فعاليت نمايندگي ،تیم مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد و در سطح استان یک نماینده را به صورت انحصاری انتخاب خواهد نمود.


 • از نمایندگان انتخابی مدارک مربوطه اخذ خواهد گردید. ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
 • جذب بازاریاب از طریق اطلاع رسانی کشوری به انجام خواهد رسید که بازاریابان به تفکیک استان با نمایندگان استانی در تماس خواهند شد.
 • نمایندگان مجاز باید ظرف مدت یکماه نسبت به انتخاب و معرفی حداقل 5 بازاریاب فعال در این زمینه در سطح استان اقدام نمایند.


 • نمایندگان باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا روزانه در سطح استان حداقل 10 واحد شغلی را توسط بازاریابان به ثبت برسانند.
 • نمایندگان بایستی نسبت به افتتاح حساب نزد بانک ملت اقدام نموده و شماره حساب و شماره کارت را به صورت رسمی از طریق ایمیل اعلام نمایند.

 

 

درآمد نمایندگان :

 

 • ثبت نام سایت و اندروید بصورت رایگان میباشد که در این زمینه هزینه ای به نمایندگان پرداخت نخواهد گردید.

  

 • از هزینه تبلیغاتی بنرهای استان مربوطه در سایت 50% سهم نمایندگان آن استان میباشد.

 

 

شرایط پرداخت :

 

 

لینک درخواست نمایندگی   کلیک کنید

 

 

  لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش درباره ما و قوانین هم مراجعه نمایید