طلا و جواهرى حاجى زاده

  • 0442230224
  • ارومیه- بلوار فرهنگیان، ۱۶ متری اول، نرسیده با پارک فرهنگ
طلا و جواهرى حاجى زاده ارومیه

طلا و جواهری ارومیه، اصناف و مشاغل ارومیه