زرگری سالار عزیزی

  • 04445228978
  • مياندوآب- خیابان امام، راسته بازار (بازار زرگران)، جنب حوزه علمیه سابق
زرگری سالار عزیزی میاندوآب

طلا و جواهری میاندوآب، اصناف و مشاغل میاندوآب