جایگاه سوخت سفیدآبه

  • نهبندان- جاده زاهدان نهبندان روستای سفیدآبه
جایگاه سوخت سفیدآبه نهبندان

- نمازخانه - فروش با کارت خوان - رستوران - کارواش

جایگاه های سوخت رسانی نهبندان، اصناف و مشاغل نهبندان