مسجد سلمان

  • تهران- خیابان 17 شهریور، بالاتر از میدان خراسان، حد فاصل کوچه های تشکری و فریدوند
مسجد سلمان

مسجد سلمان که مربوط به دوره پهلوی و از آخرین شاهکارهای استاد حسین لرزاده بود و در سال 1386 نیز به شماره 19169 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته بود. این مسجد اولین مسجدی بود که بر روی حصار ناصری با دو بادگیر بنا شده بود که امروزه مورد بازسازی قرار گرفته و بخش های جدیدی بهش اضافه شده.