برج دیده بانی جلیزجند

  • فيروزكوه- روستای جلیزجند، ابتدای مسیر تنگه واشی
برج دیده بانی جلیزجند

در شمال روستای جلیزجند و در خاور رود کوچکی که از تنگه واشی سرچشمه گرفته، بقایای تپه باستانی و برجی دیده بانی تاریخی دیده شده که فاصله ش تا تنگه واشی حدود 200 متره. متاسفانه از این برج دیده بانی جز بقایای جرز اون که با سنگ لاشه و ملات ساروج ساخته شده و براثر حفاری های غیر مجاز متعدد به کلی مضطرب شده، چیزی باقی نمانده.