توری متحرک لولایی و ثابت

چهار چوب توری از پروفیل الومنیوم با رنگ کوره سفید می باشد
نوع توری از فایبر گلاس و قابل شتشوبا اب و زنگ نمی زند
در ضمن غیر قابل پوسیدگی
قابل نصب بر روی پنجرههای upvc
پنجرههای فلزی و الومنیوم البته باید از نزدیک مشاهده محل برای نصب مناسب باشد