توری پلیسه ای آنتی باکتریال

چهار چوب با پروفیل الومنیوم وبا دو چار چوب ثابت و متحرک
توری به حالت پلیسه داخل قاب در هنگام باز شدن جمع میشود و فضا برای باز و بسته شدن لازم ندارد مناسب برای درب تراس و دو لنگه قابل نصب بر روی دیوار و پنجره
توری قابل جداشدن از چهار چوب بوده و قابل شتشو بدون پوسیدگی و زنگ زدگی