دفتر روزنامه همشهري - جام جم و ايران

  • 02632734440
  • 09304089966
  • كرج- میدان سپاه ، میدان والفجر ، مجتمع یکتا ، طبقه2 ، واحد 214
دفتر روزنامه همشهري - جام جم و ايران

مدیریت: جناب آقای مشیری

نمايندگی رسمی روزنامه های همشهری ، جام جم ، ایران
دفتر قبول آگهی ميدان سپاه(کرج )
قبول آگهی:
- نيازمنديهای صبح البرز روزنامه همشهری
- نيازمنديهای صبح تهران روزنامه همشهری
- نيازمنديهای صبح کشور روزنامه همشهری
- نيازمنديهای استان البرز روزنامه جام جم
- ويژه نامه استان البرز روزنامه همشهری
- ويژه نامه استان البرز روزنامه جام جم
- ويژه نامه استان البرز روزنامه ايران (ايران زمين)
- صفحات اصلی روزنامه های سراسری همشهری ، جام جم و ايران (توزيع در سراسر کشور)
- آگهی تبريک ، تشکر ، تسليت ، ترحيم و ...
- آگهی مناقصه و مزايده شرکت ها ، دعوت به مجمع عمومی ، فوق العاده و ...
آگهی مدارک گم شده ( مدارک شناسایی ، مدارک اتومبیل و ... جهت صدور المثنی )