فیزیوتراپی هارمونی

  • 02633535022
  • 09303723433
  • كرج- گلشهر ، خیابان درختی ، بلوار حدادی ، نبش چهار راه حدادی ، ساختمان کوروش ، طبقه ششم ، واحد 27
فیزیوتراپی هارمونی

مدیریت: سرکار خانم ویدا نیاپرست

مگنو تراپی ، لیزر تراپی و ماساژ
فیزیو تراپیست : ویدا نیا پرست