موتور بنلی ۱۵۰ مدل۹۷

  • 09335575389
  • تهران-
  • یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • 16،500،000    تومان

مدارک کامله...بدون ضعف فقط باکم غر شده بود که دادم درستش کردن ومعلوم نیس...فقط مصرف کننده مستقیم تعویض پلاک وهمونجا دفترخونه...یاعلی