کارگاه تولید فنس آرتال صنعت

  • ۰۹۳۷۹۸۱۲۷۵۵
  • ۰۹۳۷۶۴۷۷۱۵۸
  • اهر- فلکه شورا بسمت پل مقاومت کارگاه تولید آرتال صنعت
کارگاه تولیدی فنس آرتال صنعت
ارائه دهنده انواع خدمات حصارکشی از قبیل لوله گذاری فنس کشی و بتن ریزی و بتن ریزی انواع خدمات جوشکاری از قبیل اجرای سالن آلاچیق و ...