قالیشویی موسیوند

  • 08642226769
  • 09123550322
  • ساوه- جاده نورعلی بیگ ۱۵۰۰ بالا تر از عباس اباد
قالیشویی موسیوند (با ۲۵ سال سابقه)
شستوشوی انواع فرش ماشینی و دستبافت
شستوشوی موکت و پتو
شستوشوی مبلمان در منزل
تحویل فرش ها بدون چروک با استفاده از ابگیر لوله ای
خشکشویی مبل در منزل
خدمات رفوی فرش ، سوختگی ترمیم ریشه و ...
با رعایت اصول مذهبی
تلفن
۰۸۶۴۲۲۲۶۷۶۹
۰۸۶۴۲۲۲۶۴۶۴
۰۸۶۴۲۴۱۷۴۶۴
ساوه جاده نورعلی بیگ ۱۵۰۰ بالاتر از عباس اباد
۰۹۱۲۳۵۵۰۳۲۲
۰۹۱۲۲۵۶۷۷۹۲