کارمند تلفنی

  • 09358032193
  • تهران-
  • یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
  • توافقی

شرکت آ د پارس جهت تکميل کارد دفتري نيازمند جذب نيرو مي باشد شرايط عمومي روابط عمومي خوب داراي توانمندي و گويش مناسب فن بيان قوي توانمند در مذاکره تلفني دسترسي اسان به مترو و بي ارتي درامد ماهانه 20 ميليون ظاهر موجه و اراسته